Tại sao lễ phật quanh năm không bằng cúng rằm tháng giêng

January 16, 2019 at 9:20 pm

Tết Nguyên Tiêu là dịp lễ tết quan trọng nên ông bà ta có câu: “Cúng quanh năm không bằng Rằm tháng Giêng” hay “Lễ Phật quanh năm không bằng ngày Rằm tháng Giêng”.

Theo Giáo sư Trần Ngọc Thêm cho rằng thứ nhất điều này có liên quan đến quan niệm coi trọng cái ban đầu. Người Việt cho rằng phàm làm bất kỳ điều gì hễ đầu xuôi thì đuôi lọt. Ngày mồng một tháng giêng là tết Nguyên đán rồi cho nên rằm tháng giêng do đó cũng được coi trọng cho xứng đáng. Đó là quan niệm được mở rộng hơn cho tháng đầu tiên của năm mới.

Còn theo Giáo sư Trần Ngọc Thêm viết: “Không chỉ ngày đầu năm quan trọng mà tháng đầu  năm cũng không kém nhất là một bài văn khấn cúng rằm tháng giêng. Vì thế đây là cái tháng nhiều lễ nhất người ta có câu tháng giêng là tháng ăn chơi.”

Ngoài ra, ngày rằm tháng Giêng còn được coi là ngày vía của đức phật của đức phật A Di Đà, mà trong Phật giáo, đức phật A Di Đà là giáo chủ ở cõi Tây phương cực lạc. Là một vị phật gắn với tương lai tốt đẹp, huy hoàng, không có khổ đau. Dù kinh điển Phật không nói đến ngày rằm tháng Giêng nhưng trong đại đa số dân chúng (truyền thống Tam Giáo: Phật – Khổng – Lão) thì đây là dịp lên chùa lạy Phật, cúng sao giải hạn, ước nguyện điềm lành.

Văn khấn tết cũng thường lạy phật đầu tiên bởi Phái Tịnh độ tông chủ trương khuyên quần chúng chú tâm tụng niệm danh hiệu phật A Di Đà để khi chết đi được vãng sanh vào cõi Tây phương cực lạc của đức phật này. Còn với Phật Tử thuần thành thì ngày rằm đầu năm mới để lễ bái chư Phật, Bồ-tát, cúng dường Tăng Ni, phóng sanh, làm những việc phước thiện nhằm cầu nguyện cho gia đình, cho cộng đồng tha nhân, cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà, chúng sanh an lạc.

Tại sao lễ phật quanh năm không bằng cúng rằm tháng giêng
Tại sao lễ phật quanh năm không bằng cúng rằm tháng giêng

Bên cạnh đó, trong bài văn khấn ông công ông táo cũng nhắc đến những ngày quan trọng này, đó là hệ quả xuất phát từ quan niệm coi trọng những cái đầu tiên của người Việt. Mặt khác đặt trong hoàn cảnh tháng Giêng là tháng ăn chơi, với dư âm của dịp tết cho nên ý nghĩa của nó lại càng được người dân chú trọng đề cao.

Nguồn: https://thotinh.com.vn/