Thơ chế ‘Qua đèo ngang’

March 12, 2015 at 3:55 pm

Thơ chế ‘Qua đèo ngang’ – Nhảy qua đèo ngang bỗng mất đà / Đập đầu vào đá máu tuôn ra.

tho che qua deo ngang