Thơ chế hài hước tổng hợp

by Le Thuy March 12, 2015 at 3:44 pm
Comments Off on Thơ chế hài hước tổng hợp

Sống kiếp độc thân thế mà hay. Tha hồ ăn chơi suốt cả ngày. Nào quán cà phê nào quán nhậu. Nào là túy lúy mặc kiếp say.

tho-che-hai

 

78d8e3db-518d-42a5-a81f-ec0fbb-1502-1248

 

41842d88-22f9-42ff-a1e3-798793-3518-1455
c3cfb1d0-b7c0-47e6-ac1f-a9714a-6641-2889
cba0cadd-8de3-48d1-8244-eff15f-2042-3928
f5732cd9-ec3d-4072-9a23-2138bb-6060-7930