Tử vi tuần tuổi Thìn từ 22/7/2015 đến 28/7/2015

Tu vi tuần tuổi Thìn từ 22/7/2015 đến 28/7/2015, tuổi Mậu Thìn cẩn thận nhiều về tiểu nhân mưu hại. Cần lưu tâm khi lái xe cộ.

Tử vi tuần tuổi Thìn từ 22/7/2015 đến 28/7/2015
Tử vi tuần tuổi Thìn từ 22/7/2015 đến 28/7/2015

MẬU THÌN 28 TUỔI: Xem boi tuổi Mậu Thìn cẩn thận nhiều về tiểu nhân mưu hại. Cần lưu tâm khi lái xe cộ. Chuyện tình cảm có đôi chút rắc rối, nhưng sẽ ổn định. May mắn nhỏ về tài lộc.

BÍNH THÌN 40 TUỔI: Xem tu vi tron doi tuổi Bính Thìn mặc dầu hiện tại công việc có vẻ đi xuống nhưng đây chỉ là tạm thời mà thôi. Chỉ nên cố gắng mềm mỏng để giữ gìn hạnh phúc gia đình cũng như lưu tâm kẻ gian, cướp bóc.
GIÁP THÌN 52 TUỔI: Những dự tính trong công việc làm ăn ở xa phải cẩn thận thật nhiều vì đầy gian nan và nguy hiểm. Hiện tại, công việc và tài lộc vẫn tốt đẹp. Cẩn thận nhiều về xe cộ.
NHÂM THÌN 64 TUỔI: Đã giải tỏa được phần lớn những chuyện hiểu lầm nên cũng đã được nhẹ lòng. Công việc vẫn khả quan, tài chánh tốt đẹp. Trong gia đình hơi khắc khẩu.