Tử vi thứ 7 tuổi Tuất ngày 4 tháng 7 năm 2015

Xem tu vi thứ 7 tuổi Tuất ngày 4 tháng 7 năm 2015, tuổi Giáp Tuất có nhiều sự đổi thay hoặc nhận những tin tức về công việc có phạm sai xót phải cần làm lại hoặc phải truy cứu lại để kiểm chứng

Tử vi thứ 7 tuổi Tuất ngày 4 tháng 7 năm 2015
Tử vi thứ 7 tuổi Tuất ngày 4 tháng 7 năm 2015

 Giáp Tuất (Hỏa, 22 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : Xem boi tuổi Giáp Tuất có nhiều sự đổi thay hoặc nhận những tin tức về công việc có phạm sai xót phải cần làm lại hoặc phải truy cứu lại để kiểm chứng. Tiền bạc còn chậm nhưng vẫn có tin tốt. Chuyện tình cảm nên mạnh dạn tiến hành, hoặc nên kết thân sẽ có hậu quả tốt trong tương lai. Có tin tức ở xa, có khách đến. Việc chờ đợi đã lâu nay xuất hiện.

 Nhâm Tuất (Thủy, 34 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : Chuyện tình cảm chưa phải là lúc quyết định dù đã có ước hẹn hoặc có dự tính gặp gỡ trong việc xem Bói tình duyên. Về việc làm hãy tự mình quyết định lấy số phận của mình, không nên để sự việc hoặc người khác đến gây áp lực hoặc buộc mình phải theo. Mọi việc sẽ có cách giải quyết nhưng không phải là ngày hôm nay. Chớ tranh cãi, phân giải. Chỉ nên ngồi yên và chờ đợi. Hãy an vui về tình cảm với chính mình hoặc với gia đình. Tài lộc trung bình. Có tin vui.

 Canh Tuất (Kim, 46 nam La Hầu nữ Kế Đô) : Mọi việc nên chậm rãi giải quyết, và nếu có thể được thì nên thay đổi tình trạng hiện tại sẽ có sự tốt đẹp. Đi đâu cũng nên có lời nhắn vì sẽ có người hoặc quý nhân tìm đến, hoặc có tin xa. Nếu có hẹn thì nên đến đúng hẹn vì cũng có người mong muốn công việc như mình. Tài lộc trung bình.

 Mậu Tuất (Mộc, 58 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : Chuyện tình cảm chưa phải là lúc quyết định. Hãy tự mình quyết định lấy số phận của mình, không nên để sự việc hoặc người đến gây áp lực hoặc buộc mình phải theo. Mọi việc sẽ có cách giải quyết nhưng không phải là ngày hôm nay. Chớ tranh cãi, phân giải. Chỉ nên ngồi yên và chờ đợi. Hãy an vui về tình cảm với chính mình hoặc với gia đình. Tài lộc trung bình. Có tin vui.

 Bính Tuất (Thổ, 70 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : Ngày có nhiều tin tức hoặc có khách đến bàn về công việc làm ăn, hoặc đính ước về các chuyện tình cảm. Công việc hay bị bỏ dở, phá ngang để giải quyết công việc mới. Nội bộ có sự phiền lòng hoặc có tin buồn về sức khỏe của thân nhân, bè bạn, đồng nghiệp. Có tài lộc.