You are Browsing Truyện Cười News

7 years ago

Ông lão đánh cá và con cá mập

Truyện cười ông lão đánh cá và con cá mập được biến thể dựa trên câu chuyện ông lão đánh cá và con cá vàng nhằm tạo ra tiếng cười sảng khoái

Xem Thêm