Tôi đi tìm một nửa của riêng tôi

TÔI ĐI TÌM MỘT NỬA CỦA RIÊNG TÔI

_______ Puskin __________

toi di tim mot nua của rieng toi

Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
Người yêu của tôi ơi, em là ai vậy
Em tên gì, sao không thể nói tên

Chiều dần buông đường phố vào đêm
Bờ cỏ, hàng cây từng đôi ríu rít
Họ may mắn hơn tôi, hay họ không cần biết
Nửa của mình hay nửa của ai

Tôi đi tìm một nửa của tôi
Tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
Nếu chẳng có em, tôi đành sống vậy
Không lấy nửa của ai làm nửa của mình

Cái na ná tình yêu thì có trăm nghìn
Nhưng đích thực tình yêu chỉ duy có một
Chính vì thế mà nhiều lần ta sửng sốt
Nửa của mình, nhưng nào của mình đâu

Không phải của mình, không phải của nhau
Thì Thượng đế ơi ! Đừng bắt tôi nhầm lẫn
Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng
Là đúng, sai trong tìm nửa của mình

Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Và cũng biết giờ này ở đâu đó
Em cũng tìm tôi, tìm tôi như thế
Chỉ có một điều ta chưa nhận ra nhau .