Tình bạn toán – hóa

by Le Thuy August 14, 2015 at 10:23 am
Comments Off on Tình bạn toán – hóa

Tuyển tập những bài thơ tình bạn hay nhất

Tình bạn toán - hóa

Tình bạn ta như hai hằng đẳng thức

Quý mến nhau như hai vế phương trình

Xa nhau ta tạm bình phương nhé

Hẹn ngày tái ngộ sẽ chứng minh

Chứng minh tình nghĩa còn trong trắng

Chớ để khai căn xé nát lòng

***

Sắt có thể ghỉ trong bình Axít

Muối có thể tan trong dung dịch Bagiơ

Tình bạn ta như hóa trị Nitơ

Không mất chẳng ghỉ tan đâu hết

Xem thêm: