You are Browsing Tin Xổ Số News

by Lương Anh Đồng 3 years ago

Lý do cua đực bò thẳng

Có một chàng cua đực đến hỏi nàng cua cái nọ làm vợ. Thấy cua đực có kiểu bò không đụng hàng là… bò thẳng chứ không bò ngang như mọi cua khác, nàng cua cái lấy làm ngưỡng mộ lắm,...

by Lương Anh Đồng 3 years ago

Sáng tạo chỉ sinh viên mới có

Chắc hẳn không ai có thể tưởng tượng sinh viên lại có những sáng tạo hài hước như vậy. Cùng thơ tình  xả stress với bộ ảnh những sáng tạo hài hước chỉ có ở sinh viên dưới đây...

by Lương Anh Đồng 3 years ago

Đuổi hình bắt chữ – Part 1

Cùng nhau giải đáp trò chơi đuổi hình bắt chữ để trắc nghiệm chỉ số IQ của bạn nhé. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa có thể gây chút khó khăn cho các bạn. Các bạn hãy cố gắng...