You are Browsing Tiểu Thuyết Việt Nam News

by Le Thuy 4 years ago

Yêu thần tượng! Tôi không dám chương 2

Chương 2: Tiếp Nhận Cuộc Sống -Tùy con vậy, bà biết tính con cứng đầu dù bà ép cũng sẽ không về ở với bà.Nhưng bà sẽ thường xuyên qua đây xem,nếu không ổn dù có đánh què chân kéo...

by Le Thuy 4 years ago

Yêu thần tượng! Tôi không dám chương 1

Chương 1: Sợ Hãi Bao Trùm Bước qua cánh cửa vào trong một căn nhà , một ngôi nhà đẹp!! Thật sự đẹp lắm , nhưng càng đẹp bao nhiêu thì sự cô quạnh càng nhiều bấy nhiêu.Sự cô quạnh ấy...