You are Browsing Tiểu Thuyết Nước Ngoài News

7 years ago

Yêu anh hơn cả tử thần – Chương 3 – 4

Ánh nắng sớm đầu hạ chiếu xuyên qua cửa sổ, mặt trời đang gắng sức thoát khỏi đường chân trời, khoe gương mặt đỏ hồng. Một ngày mới lại bắt đầu

7 years ago

Yêu anh hơn cả tử thần – Chương 1 – 2

Mễ Bối, có thật là ngươi muốn rời khỏi Thiên đình không? Ngọc Đế nghiêm khắc hỏi Đào Hoa Tiên Nữ. Đáp lại câu trả lời của ngài là một cái gật đầu

7 years ago

Yêu thần tượng! Tôi không dám chương 2

Chương 2: Tiếp Nhận Cuộc Sống-Tùy con vậy, bà biết tính con cứng đầu dù bà ép cũng sẽ không về ở với bà.Nhưng bà sẽ thường xuyên qua đây xem