Thơ tình – Ta chỉ mình ta

Em đi rồi sao để lại mình tôi
Lặng lẽ bước đơn côi chiều đông vắng
Trời có thấu? Không buông vài giọt nắng
Để lấp đầy khoảng lặng trái tim côi

ta chi minh ta

Có còn không tình yêu ấy trong tôi
Khi quay gót không một lời em nói
Dẫu biết rằng tình đời nhiều gian dối
Vẫn nhói lòng ai trắng đổi thành đen

Chén rượu sầu ta đã ngấm hơi men
Tỉnh làm chi bon chen thêm sầu khổ
Thuyền tình kia dẫu không còn bến đỗ
Cứ lênh đênh mặc sóng vỗ tan tành

Ta trốn về với gió mát trăng thanh
Lưu linh tửu cùng ta thành tri kỉ
Từ nay nhé ta vui trong mộng mị
Trốn tình trường ta chỉ có mình ta

***

Sưu tầm