You are Browsing Thơ Tình Bạn News

7 years ago

Tình Bạn Cũ

Tình bạn cũ như rượu nho ấp ủ/Càng lâu năm càng đậm vị thêm ngon

7 years ago

Nơi bạn có tôi

Gửi Sài Gòn nơi ấy có bạn tôi/Có nắng trưa chẳng nơi nào nắng thế

7 years ago

Bạn ơi!

Bạn ơi - Bài thơ hay về tình bạn

Xem Thêm