Thơ chế vui về bí kíp chọn vợ phần 1

by Le Thuy June 14, 2016 at 11:59 am
Comments Off on Thơ chế vui về bí kíp chọn vợ phần 1

tho-che-lay-vo

Kiêng lấy vợ non:

Lấy vợ nên kiêng lấy vợ non

Ra đường ai biết cháu hay con

Nhí nha nhí nhảnh đòi vàng bạc

Bán cả bàn thờ sắm phấn son!

Nhưng:

Lấy vợ ta nên lấy vợ non

Tóc thề mườn mượt xõa eo thon

Mắt sáng, môi hồng, da tươi thắm

Đỡ tiền mua sắm những phấn son!

30-3-2-7014-1427683143.jpg

Kiêng lấy vợ già:

Lấy vợ nên kiêng lấy vợ già

Ra đường ai biết chị hay bà

Sinh hai ba lượt mình teo nhếch

Má hóp, xương lòi, ốm như ma!

Nhưng:

Lấy vợ xin anh lấy vợ già

Ra đường em biết chuyện gần xa

Lỡ anh đi lạc thì em nhắc

Cũng tốt cho anh đó thôi mà!