Thơ chế vui: Con trai Lão Hạc

tho-che-vui-con-trai-lao-hac1

(Tác giả: Đinh Kim Chung)

Lão Hạc tuổi đã ngũ tuần

Có thằng con một tuổi gần ba mươi

Đẹp giai thì đúng, nhưng lười

Kém tán gái, chẳng biết cười là chi

Lão giục nó “tán gái đi

Ba mươi mà chẳng biết gì là hâm

Ngày xưa tao tán ầm ầm

Đứa nào khó tán mưa dầm thấm lâu

Có đứa chỉ tán một câu

Chứ đâu tao có ngu lâu như mày”

Thằng con liền choảng lại ngay “

Bố cứ nói phét chứ hay ho gì

Bố giỏi thì cứ tán đi”

Lão Hạc nhếch mép cười khì: “Ô kê!”

Thế là công việc bỏ bê

Hai cha con vượt bờ đê lên đường

Nhưng vừa mới đến cổng trường

Gặp ngay cô gái sắc hương nõn nà

Dắt chiếc xe đạp đi ra

Thằng con thấy thế ba hoa tán liền “

Em ơi em đẹp như tiên

Anh thích rồi đó, yêu liền anh nha!”

Bất ngờ cô gái mới la

“Ghét thật! Yêu cái thằng cha nhà mày!”

Lão Hạc thấy thế nói ngay

“Thấy chưa? Nó nói ghét mày, yêu tao”

Thằng con chả biết làm sao

Bằng chứng xác thực cãi sao cho tường

Nó liền vào thẳng nhà trường

Gặp ông hiệu trưởng và tường trình ngay

“Thưa ông tôi thấy rất gay

Cô giáo gì lại gọi mày xưng tao

Thế thì dạy dỗ làm sao

Đề nghị ông hãy ghi vào hồ sơ”

Ông hiệu trưởng mặt lơ ngơ

“Anh này từ nãy đến giờ nói chi?

Cô kia tôi mới đuổi đi

Đây trường giáo dưỡng, nó thì học viên”

Thằng con thấy thế tức điên

Hôm nay thua mấy keo liền chán ghê.