Tag Archives: yêu người bằng tuổi

by Le Thuy 6 years ago

Yêu người cùng tuổi

Chúng tôi học cùng một khóa và chúng tôi yêu nhau, nhưng khi yêu người cùng tôi chúng tôi đã gặp phải rất nhiều khó khăn. Nhưng không phải vì vậy mà chúng tôi ngừng yêu nhau, dù có sao đi...