Tag Archives: xo so kien thiet

by Le Thuy 5 years ago

Quy định về kinh doanh xổ số

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 107/2006/TT-BTC hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007, trong đó có quy định về nguồn thu bán XSMB  Theo đó,...