Tag Archives: xem tuong moi

by Lương Anh Đồng 5 years ago

Giải đoán tướng môi của phụ nữ

Theo xem tử vi khi giải đoán tướng môi ngoài ý nghĩa riêng của môi thì phải giải đoán chung tổng hợp với tướng miệng, răng, lưỡi và cả với nhân trung nữa mới chính xác. Theo tướng học,...