Tag Archives: xa nhau

by Le Thuy 6 years ago

Vô tình

Vô tình anh không nói, nên đôi mình xa nhau … Tình yêu là thứ tình cảm đẹp đẽ và thiêng liêng liêng nhất, những bài thơ tình yêu là món ăn tinh thần nuôi dưỡng tâm hồn con người, có...