Tag Archives: ước mơ

by Le Thuy 6 years ago

Giá như

Tôi mơ màng và thầm ao ước, giá như Nàng chỉ của riêng tôi!!! Tình yêu là thứ tình cảm đẹp đẽ và thiêng liêng liêng nhất, những bài thơ tình yêu là món ăn tinh thần nuôi dưỡng tâm hồn...

by Le Thuy 6 years ago

Cho tôi trở về tuổi thơ tôi

Cho tôi trở về tuổi thơ tôi, có đèn ống bơ, có con diều giấy … Tình yêu là thứ tình cảm đẹp đẽ và thiêng liêng liêng nhất, những bài thơ tình yêu là món ăn tinh thần nuôi dưỡng...