Tag Archives: truyen tin yeu

by Le Thuy 6 years ago

Bước vào tuổi 18

Bạn của tôi ai cũng có những ước mơ to lớn nhưng tôi khác biệt hơn. Trong khi bạn bè cố gắng học để thực hiện ước mơ của cuộc đời mình thì tôi lại không cố gắng vì gì cả, chỉ...