Tag Archives: truyện ma voz

by Le Thuy 6 years ago

Trò chơi khắc nghiệt

Có thể những dòng sau đây các bạn không tin,nhưng nó là sự thật,mình cách đây 3 năm thì nói thật không biết sợ ma là gì cả,nhưng rồi kể từ lần định mệnh ấy.   Nội dung chuyện...