Tag Archives: Tôi yêu một người

by Le Thuy 6 years ago

Tôi yêu một người

Tôi yêu em như trái đất hình tròn. Luôn vẹn nguyên chưa bao giờ bị méo. Mời các bạn đọc bài thơ tình yêu: “Tôi yêu một người” dưới đây để thấu hiểu tình yêu của chàng trai...