Tag Archives: Tình đầu không nguôi

by Le Thuy 6 years ago

Tình đầu không nguôi

Người ta bảo rằng tình đầu không nguôi bởi lẽ đó mối tình đầu mà làm trái tim họ tan vỡ. Chóng tàn mà lâu quên. Quá khứ – điều mà chỉ trở về trong từng lần hồi tưởng, hiện...