Tag Archives: tình cha

by Le Thuy 6 years ago

Truyện ngắn – Con yêu bố nhiều lắm

Vấn đề của thế giới ngày nay thì ngược lại: con người thì để sử dụng, còn đồ vật thì để yêu thương. 1. Có một câu chuyện về người cha nghèo đã quở phạt đứa con gái 3 tuổi...