Tag Archives: thư tình

by Lương Anh Đồng 6 years ago

Dừng lại hay bước tiếp

Phong thân mến, Lúc này không biết đã ngủ chưa?Dù rồi hay chưa cũng chúc P sẽ ngủ thật ngon. Lâu rồi chưa liên lạc với nhau nhĩ? P thế nào rồi có gặp chuyện gì buồn hay tức tối không,...

by Le Thuy 6 years ago

Gửi người con gái tôi yêu

Gửi người con gái tôi yêu. Anh cũng không mong chuyện tình chúng ta lại có một kết cục buồn như thế. Nhưng hẳn đã có một thi sĩ nào đó đã nói: Tình yêu đẹp là tình yêu vượt qua nhiều...