Tag Archives: thu tinh lang man

by Le Thuy 6 years ago

Em có biết hạnh phúc của anh

Em có biết hạnh phúc của anh Có ai  đó nói với em rằng em là hạnh phúc của cuộc đời anh chưa em nhỉ? Chắc chưa rồi phải không em? Bời vì họ để chính anh nói với em. Em à, em là hạnh...