Tag Archives: thu tinh hanh phuc

by Lương Anh Đồng 6 years ago

Đợi chờ là hạnh phúc

Hiền!!! Thưc sự thì anh cũng không biết phải nói làm sao, phải bắt đầu như thế nào, anh chỉ mong sau vài dòng trên blog tam su này em có thể hiểu được phần nào trong con người anh. Hôm đó...