Tag Archives: thu tinh cam dong

by Lương Anh Đồng 6 years ago

Cố quên là sẽ nhớ

Phong yêu quý, Lúc này không biết đã ngủ chưa?Dù rồi hay chưa cũng chúc Phong sẽ ngủ thật ngon. Lâu rồi chưa liên lạc với nhau nhĩ? P thế nào rồi có gặp chuyện gì buồn hay tức tối không....