Tag Archives: thơ về mùa hè

by Le Thuy 6 years ago

Thơ tình buồn: Hạ đắng

Đã bao mùa rồi em yêu nhỉ? Ngày nắng hạ cũng là ngày chia ly. Mối tình của cô gái trong bài thơ tình buồn Hạ đắng kết thúc vào một ngày nắng hạ. Hạ đắng Đã bao mùa rồi em yêu nhỉ? Ngày...