Tag Archives: thơ về mẹ

by Le Thuy 6 years ago

Mẹ tôi

“Vì đàn con thơ ngây bao yêu dấu mẹ đã hi sinh cho con bao nhiêu tuổi đời. Mẹ đã bên con, mẹ đã cho con lớn lên.” Không lời nào nói hết được những gì mà mẹ đã làm cho con. Tho...