Tag Archives: tho tinh mãi yêu

by Le Thuy 6 years ago

Thơ tình yêu: Mãi yêu

Đời bao giông tố, đời nhiều chông gai, anh vẫn yêu tình yêu có em thôi, đến suốt đời. Mời các bạn đọc bài thơ tình yêu: Mãi yêu trong bài viết hôm nay. Mãi yêu Vẫn ánh mắt ngày đông...