Tag Archives: tho tinh hoc sinh

by Le Thuy 6 years ago

Khi ngày mai về

Thơ tình buồn – Khi ngày mai về Thơ tình – Ngày mai về Xem ngày về xé nát mấy trang thơ Vặt vãnh đôi câu ngày xưa em thích Lời không văn hoa như vần cổ tích Nhưng ít nhiều gói ghém...