Tag Archives: thơ hay nhất

by Le Thuy 6 years ago

THAO THỨC

Tác giả: Đức Nguyên Thức mãi đêm nay với giọt sầu Cô đơn lạnh lẽo suốt canh thâu Lòng buồn chất chứa niềm hiu quạnh Cứ mãi theo ta đến bạc đầu Cứ mãi đêm dài ngủ được đâu Sao...