Tag Archives: thơ chế ông táo

by Le Thuy 5 years ago

Thơ chế vui về ngày ông Táo chầu trời

Ngày ông táo vế trời sắp đến, hãy cùng thotinh.com.vn cùng chế vui bài thơ về ngày ông tào chầu trời nhé! Hôm nay ông Táo về trời. Bẩm trình Ngọc đế chuyện đời năm qua. Thế gian lắm...