Tag Archives: thơ chế hài hước

6 years ago

Anh đến nhà em

Hôm nay anh đến nhà em. Vừa vào đến cổng bố em ra chào

6 years ago

Vợ là gì?

Vợ là người chẳng họ hàng, thế mà giờ đẹp lại sang nhà mình.

Xem Thêm