Tag Archives: that hua

6 years ago

Những chòm sao hay thất hứa nhất

Top 3 chòm sao thất hứa nhiều nhất. Có lẽ với 3 chòm sao này, lời hứa được buông ra quá nhiều, nhiều đến nỗi mà chính họ cũng không nhớ để thực hiện cho hết