Tag Archives: suc khoe sinh san

by Le Thuy 6 years ago

Yêu chưa đủ thì đừng lên giường

Nhiều bạn sẽ đưa ra lý do: Không “lên giường” với nhau thì sao biết chàng có yêu hoặc ngược lại? Nhưng mình nghĩ lý do đó chỉ là cái cớ ngụy biện cho hành động dễ dãi “qua đêm”...