Tag Archives: stt nhớ người yêu

7 years ago

Cảm Nhận Stt Tình Yêu Đơn Phương

Yêu đơn phương là một thứ tình yêu chỉ có một người hiểu, một người biết, một người cảm nhận được, nhiều người nghĩ yêu đơn phương làm gì kia chứ, có được gì đau, chỉ mang lại đau khổ cho mình mà thôi.