Tag Archives: stt chia tay người yêu

by Le Thuy 5 years ago

Stt Buồn Khi Mới Chia Tay Người Yêu

Có nỗi buồn nào hơn là khi chia tay người mình yêu, người đã từng gắn bó bên mình, cùng nhau trải qua bao nhiêu buồn vui. Là người đã từng cùng nhau thề non hẹn biển là sẽ bên nhau mãi...