Tag Archives: sống và yêu

by Le Thuy 6 years ago

Hãy một lần sống và yêu cho đúng nghĩa

Hãy một lần sống và yêu cho đúng nghĩa. Người ta thường nói thiêu thân là loài vật khờ dại nhất trên đời bởi nó luôn lao về phía có ánh sáng, bất chấp mọi đau đớn, hiểm nguy. Thiêu...