Tag Archives: sau chia tay

by Le Thuy 5 years ago

Chia tay xong, chẳng ai còn muốn nhìn mặt nhau!

Không biết sau khi chia tay, tôi hay người sẽ là người chịu đựng nỗi đau đớn và thống khổ này lâu dài hơn. Chỉ là sau những đớn đau tôi đã chịu đựng, tôi nghĩ mình không đủ sức...