Tag Archives: sai

by Le Thuy 5 years ago

Tình yêu – không có đúng sai

Chắc là tiếng sét ái tình thực sự đến với cả hai người rồi. Anh thấy nhớ cô kì lạ lắm và anh quyết định tỏ tình. Vài tháng trước, anh và cô quen nhau trong một chương trình sự kiện....