Tag Archives: những ngày đã qua

by Le Thuy 6 years ago

Những ngày xa rất xa đó

Tuổi thanh xuân  những ngày xa rất xa đó luôn có cái cớ để sống theo ý bản thân, va vấp quá nhiều khiến lý trí có thể chín chắn nhưng trái tim có thể sẽ chai đi vài phần và nhận lấy...