Tag Archives: Những điều con trai tha thiết con gái hiểu

by Le Thuy 6 years ago

Những điều con trai tha thiết con gái hiểu

Những điều con trai tha thiết con gái hiểu. Con gái với con trai dù có thế nào thì vẫn mãi là hai nửa nam châm khác dấu, thế cho nên đừng mong rằng tiếng lòng luôn luôn được hiểu thấu mà...