Tag Archives: những điều cần biết của FA

by Lương Anh Đồng 6 years ago

9 điều dị hợm của FA

1. Không yêu ai lâu rồi cũng quen, đôi khi nghĩ mình quá mập hay quá xấu thì cũng kệ, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng hiểu tại sao dễ thương vậy lại không có người yêu. Chắc là cũng từng mơ tưởng...