Tag Archives: những câu noi hay về tình yêu học trò

by Le Thuy 6 years ago

Danh ngôn hay về tình tuổi yêu học trò

Tình yêu tuổi học trò là một thứ tình yêu có thể nói là ngây thơ, hồn nhiên và trong sáng nhất. Rất đơn giản, tình yêu tuổi học trò chỉ cần thể hiện”Tớ yêu Cậu” thế là đủ....