Tag Archives: người yêu va bạn tri kỷ

by Le Thuy 6 years ago

Nên dừng lại là người yêu hay bạn tri kỷ?

Nên dừng lại là người yêu hay bạn tri kỷ? Có những mối quan hệ sẽ là bất diệt nhưng có những mối quan hệ chỉ là phù du. Tại sao giữa khoảng cách mong manh ấy ta lại không kịp nhận...