Tag Archives: may dem cung la dem dau

6 years ago

Mấy đêm cũng là đêm đầu – Chương 7

Không bao lâu, Uông Hạo đi vào phòng làm việc của Ngũ Hãn, không thấy em gái anh cùng Biên Nhân, chỉ có Ngũ Hãn đang hút thuốc ngồi trên sofa chờ anh.

6 years ago

Mấy đêm cũng là đêm đầu – Chương 6

Bàn tay Uông Hạo lớn mật xoa vú của cô,che phủ đỉnh vú no đủ của Hà Vu Yến, thân thể cô gầy yếu nhỏ bé,thật sự trở thành người phụ nữ anh

6 years ago

Mấy đêm cũng là đêm đầu – chương 5

Từ sau bị an bày đi hẹn hò, Uông Hạo mấy ngày nay trừ bỏ đi làm vẫn là đi làm, tâm tình bực mình không thôi,ngày đi hẹn hò ngày một đến gần,

6 years ago

Mấy đêm cũng là đêm đầu – Chương 4

Sau hôm ấy,chỉ cần Hà Vu Yến có thời gian rãnh liền điện cho Uông Hạo, cô cho rằng đây là số điện thoại riêng của Uông Hạo,nhưng người nghe điện thoại

6 years ago

Mấy đêm cũng là đêm đâu – Chương 3

Thẳng đến khi bóng dáng Uông Hạo cùng Biên Nhân biến mất, Lâm Kiều Kiều mới xoay đầu trực tiếp hỏi:” Vu Yến,ông chú đó đang theo đuổi cậu sao?

6 years ago

Mấy đêm cũng là đêm đầu – Chương 2

Khi Hà Vu Yến xuống lầu, vừa khéo gặp phải Hà An Khởi ở chỗ rẽ thang lầu, bởi vì bỏ lỡ tiết học đầu tiên, Hà An Khởi chuẩn bị ăn bữa sáng sau lại đi trường

Xem Thêm