Tag Archives: lạc nhau

by Le Thuy 6 years ago

Thơ tình – Lạc Mất Nhau Trong Đời

Có một ngày ta lạc mất đời nhau, đứng cạnh bên mà xa hàng thế kỷ … Tình yêu là thứ tình cảm đẹp đẽ và thiêng liêng liêng nhất, những bài thơ tình yêu là món ăn tinh thần nuôi...